Skip to main content

Viadukas

Užduotis: 130 laipsnių kryptimi tolumoje už 55 m yra stora pušis, jums reikia išmatuoti jos apimtį 1 m aukštyje.

Užuomina kitam punktui: vadovaukitės žemėlapiu ir ieškokite po suoliuku.

Įdomu: siaurojo geležinkelio viadukas kadaise ėjo virš plačiosios vėžės geležinkelio. Pasitaikydavo, kad atvykęs nuo Švenčionėlių, siaurukas ant viaduko užsikeldavo ne iš pirmo karto - garvežiui Kukūškai pritrūkdavo jėgos 🙂
Šioje tarpukario nuotraukoje matyti akmeninė viaduko polių konstrukcija ir viena iš dviejų į platųjį geležinkelį besirėmusių jo kolonų. 1972-74 m. viadukas kareivių susprogdintas, siaurukas išardytas, o tarp Švenčionėlių ir Utenos siauruko vietoje nutiestas platusis geležinkelis. Geležinkelio vėžė buvo sutrumpinta ir ištiesinta, tačiau prieš jūsų akis esančiame miške tebėra išlikę nepaliesti autentiški siaurojo geležinkelio pylimai ir sankasos, senieji keliai.